Kuvars Seramik Pota

  • Quartz Ceramic Crucible

    Kuvars Seramik Pota

    Kuvars seramik, tane bileşimi optimizasyonu sayesinde mükemmel termal şok direnci performansına sahiptir. Kuvars seramik, küçük bir termal genleşme katsayısına, iyi kimyasal stabiliteye ve cam erime korozyonuna karşı dirence sahiptir.